Fondsenwerving

Wij ontvangen donaties van particulieren, bedrijven en lokale besturen. Daarnaast organiseren wij tal van activiteiten om fondsen te verwerven. Alle gelden die worden ontvangen gaan integraal naar het Oekraïense volk. Heel onze werking steunt op een netwerk van onbezoldigde vrijwilligers waardoor elke euro kan worden gebruikt om de oorlogsslachtoffers te helpen, hier, aan de grens en in Oekraïne zelf. Door de nauwe samenwerking met de Oekraïense gemeenschap en de ambassade kunnen wij ook garanderen dat de juiste hulp op de juiste plaats terechtkomt.

In samenwerking met • In collaboration with • У співпраці з